• Descrierea proiectului
  • Despre Mare Nostrum
  • Finanţator

“Campania de conştientizare a populaţiei privind necesitatea colectării uleiului vegetal uzat” este un proiect finanţat de Guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein şi Norvegiei prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European(SEE). Desfăşurat în premieră naţională, la Constanţa, proiectul are ca scop implementarea unui concept inovativ pentru piaţa românească, şi anume acela de colectare a uleiului uzat.

Prin “Campania de conştientizare a populaţiei privind necesitatea colectării uleiul vegetal uzat”, Mare Nostrum vrea să implice activ reprezentanţii unităţilor de alimentaţie publică, cât şi reprezentanţii autorităţilor locale, într-un parteneriat durabil, benefic pentru comunitate. Totodată, proiectul urmăreşte să faciliteze construirea verigilor între actorii principali (autorităţile locale, unităţile de alimentaţie publică, precum şi firmele colectoare de ulei vegetal uzat), pentru a consolida gestionarea şi valorificarea unui asemenea tip de deşeu, la nivel de Constanţa.

Proiectul se desfăşoară în 5 localităţi constănţene, iar perioada de implementare este de 9 luni de zile (decembrie 2009 – august 2010). În acest interval, ONG Mare Nostrum, împreună cu partenerii proiectului, desfăşoară acţiuni de conştientizare în Constanţa, Mangalia, Medgidia, Năvodari şi Eforie, pentru a informa locuitorii cu privire la necesitatea şi beneficiile colectării uleiului uzat. Informarea este realizată de 15 voluntari Mare Nostrum, care vor fi instruiţi înainte, pentru a cunoaşte în detaliu scopurile şi obiectivele acestei campanii. În cadrul campaniei „door-to-door”, mesajul voluntarilor va fi dublat de materialele informative. Totodată, voluntarii se vor deplasa pe teren pentru a aplica şi chestionare utilizatorilor casnici şi economici de ulei vegetal. Chestionarele vor fi aplicate în pieţele din cele 5 localităţi desemnate. Acestea cuprind un set de întrebări, menit să reliefeze gradul de informare al utilizatorilor de ulei cu privire la colectarea uleiului uzat.

Informarea locuitorilor va fi realizată şi prin intermediul Caravanei “ULEI UZAT”, mijlocul tehnic prin care informaţiile campaniei de conştientizare privind colectarea uleiului vegetal uzat vor ajunge la public. Caravana are ca scop facilitarea implementării conceptului de colectare a uleiului uzat şi de generare a unui trend social în ceea ce priveşte acest aspect.

Caravana de conştientizare se va desfăşura în paralel cu acţiunile de informare door-to-door, dar şi în perioada ulterioară desfăşurării acestora, pentru a creşte gradul de conştientizare al locuitorilor legat de colectarea uleiului uzat.

Ca şi interval de timp pentru implementare, caravana este mobilă în perioada martie – august 2010. Caravana este alcătuită din microbuzul Mare Nostrum, echipa MN, voluntarii MN, precum şi reprezentanţi ai autorităţilor publice şi ai Unităţilor de Alimentaţie Publică - UAP care vor să se implice în susţinerea caravanei.

Caravana se va deplasa în Constanţa, Năvodari, Mangalia, Medgidia, Eforie, cu scopul de a informa locuitorii, de a prelua uleiul uzat de la aceştia, dar şi de a oferi recompense locuitorilor care colectează separat uleiul vegetal uzat.

Locaţiile în care poposeşte caravana şi traseul de colectare sunt stabilite de Mare Nostrum, împreună cu autorităţile locale şi agenţii economici implicaţi în proiect. Acestea vor fi anunţate în timp util, pentru a oferi şansa utilizatorilor de ulei vegetal să adune o cantitate cât mai mare de ulei vegetal rezidual, înspre colectare.

Rezultatele dorite în urma implementării acestui proiect fac referire la diminuarea cantităţii de ulei vegetal uzat care ajunge în apă sau în sol şi identificarea soluţiilor tehnice viabile pentru a valorifica uleiul vegetal uzat Proiectul reprezintă concretizarea eforturilor privind valorificarea deşeurilor pe care Mare Nostrum le depune încă din 2001. Valoarea proiectului este de 12.400 Euro şi este cofinanţat de către SC Phoenix Distribution SRL.

Mare Nostrum este o organizaţie deschisă tuturor cetăţenilor preocupaţi de degradarea mediului litoralului românesc, a cărei misiune este de a determina schimbarea practicilor şi atitudinilor actuale ale comunităţilor locale, factorilor de decizie şi altor grupuri de interese, cu cele care asigură conservarea şi utilizarea raţională a resurselor naturale din zona costieră românească.

Mare Nostrum s-a format în vara anului 1993, la iniţiativa unor tineri specialişti, din diferite domenii legate de cercetarea marină şi protecţia mediului. De atunci, Mare Nostrum desfăşoară proiecte şi campanii publice pentru educaţia pentru mediu, participarea şi conştientizarea publică, monitorizări ale delfinilor sau ale plajelor, lobby şi advocacy.

În cadrul organizaţiei Mare Nostrum sunt înregistraţi 20 de membri, o echipă executivă de 6 persoane şi un grup de voluntari de peste 50 (elevi şi studenţi, dar nu numai). Majoritatea membrilor echipei executive sunt calificaţi în ecologie şi protecţia mediului, biologie, management organizaţional, politici de mediu. Pentru mai multe detalii despre activităţile şi proiectele Mare Nostrum: www.marenostrum.ro

Proiectul este finanţat de Guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein şi Norvegiei prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European.

Mecanismul Financiar SEE are ca scop reducerea disparităţilor economice şi sociale în Spaţiul Economic European şi întărirea relaţiilor bilaterale dintre România şi statele SEE AELS. Norvegia este donatorul principal al mecanismului financiar SEE.

Mecanismul Financiar SEE se adresează cu prioritate următoarelor domenii şi subdomenii:

  1. Protecţia mediului, inclusiv a resurselor umane, printre altele, prin reducerea poluării şi promovarea energiei regenerabile
  2. Dezvoltarea resurselor umane printre altele prin promovarea educaţiei şi pregătirii profesionale, consolidarea capacităţii administrative sau de furnizare a serviciilor publice ale administraţiei locale sau ale instituţiilor sale, precum şi a proceselor democratice, care o sprijină
  3. Sănătatea şi protecţia copilului
  4. Conservarea patrimoniului cultural european, inclusiv transportul public şi regenerarea urbană

Pentru informaţii oficiale despre Mecanismul financiar SEE şi Programul Norvegian de Cooperare, accesaţi: http://www.eeagrants.org.

Conţinutul acestui site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Mecanismului Financiar SEE. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.